NIEUW AANBOD: HOE BEREIK IK MIJN KIND? 

Kortdurend traject gebaseerd op de methodiek van THERAPLAY®, met behulp van de ouder-kind observatie de Marschak Interaction Method (MIM).

In gesprekken stellen ouders vaak de vraag: ‘hoe bereik ik mijn kind?  Er zit hem iets dwars. Maar als ik er naar vraag weet hij het niet. Hij wordt dan boos, of trekt zich juist terug.’ Als ouder kun je je dan behoorlijk machteloos voelen. Je wilt je kind zo graag begrijpen om te weten hoe je hem kan helpen. Maar wat als dat niet lukt? Er kunnen dan negatieve patronen ontstaan in de omgang tussen ouder en kind. De doelgerichte observatie en het advies in dit kortdurende traject kan helpen om dit patroon te doorbreken.  

Het doel is om:

  • ouders meer inzicht te geven in de onderlinge interactie en communicatie
  • ouders concrete handvatten aan te reiken om tot een positievere omgang met hun kind te komen. 

Het traject bestaat uit:

  1. Een intakegesprek met ouders;
  2. Een observatiesessie met ouders en kind. Ouders en kind voeren samen een aantal speelse activiteiten uit. Deze sessie wordt met de videocamera opgenomen
  3. Een analyse van de videobeelden door de therapeut; 
  4. Een adviesgesprek met ouders. Therapeut en ouders bekijken samen de videobeelden van de observatie. Met behulp van een eenvoudig schema wordt de interactie en communicatie besproken en oplossingsgericht adviezen en richtlijnen gegeven;
  5. Een evaluerend gesprek met ouders. Therapeut en ouders bespreken het effect van de adviezen en richtlijnen. Waar nodig worden deze bijgesteld.