INDIVIDUELE SPELBEGELEIDING

IMG_3802.jpg

Voor kinderen die niet of in beperkte mate kunnen spelen. Omdat een kind zich grotendeels spelenderwijs ontwikkelt, heeft een stagnatie in de spelontwikkeling vaak een negatief effect op de ontwikkeling van het kind, onder andere op het gebied van taal, motoriek en oplossend vermogen. Niet minder belangrijk is dat een kind dat niet of eenzijdig speelt, zich sneller verveelt en meer moeite om zich aan te sluiten bij- en om te gaan met andere kinderen.

Met behulp van vrij spel en een speltest wordt de spelontwikkeling van het kind geobserveerd en getaxeerd. In de spelbegeleiding worden volgens een stappenplan en aansluitend op de mogelijkheden van het kind, de spelvaardigheden uitgebreid en het spel tot verdieping gebracht. Soms is het nodig om na de spelbegeleiding over te gaan tot speltherapie. 

Spelbegeleiding wordt uitgevoerd in een kortdurend traject van 10 spelsessies van 3 kwartier.