Supervisie

In mijn praktijk geef ik supervisie aan professionals, die therapeutisch of pedagogisch werken met kinderen en/of jongeren en zich in de uitvoering van hun vak verder willen ontwikkelen. Op deze site vind je informatie over de werkwijze. 

Er zijn vaak veel verschillende manieren om te reageren en te handelen in een werksituatie, zowel naar cliënten, collega’s of de organisatie. Maar hoe bepaal je uiteindelijk je keuze van handelen? Welke afwegingen spelen daarin een rol? Welke gedachten, gevoelens, wensen neem je daarbij waar bij jezelf? Hoe verhoudt zich dat tot de beroepsnormen en principes? Welke rol spelen persoonlijke normen en waarden daarin? Hoe ga je om met spanningsvelden die op deze gebieden kunnen ontstaan? Welke impact heeft dat op je handelen? En in welke mate ben je daar tevreden over? 

In supervisie worden dit soort vragen onderzocht aan de hand van een door jezelf ingebracht vraagstuk over iets dat je bezighoudt in je werksituatie. Dit onderzoek kan in een gesprek plaatsvinden of, in overleg met de supervisant, kunnen ook andere (creatieve) werkvormen worden ingezet. Het doel is om aan de hand van deze vraagstukken reflecterend te leren van eigen werkervaringen, het inzicht in jezelf in reactie op anderen te vergroten en alternatieve manieren tot handelen te ontdekken en uit te proberen. 

De supervisie in mijn praktijk kan zowel individueel als in groepjes van twee of drie personen plaatsvinden. Minimaal zijn er 10 en maximaal 25 sessies, met een frequentie van (in principe) eenmaal per twee weken, conform de richtlijn van de LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (www.lvsc.eu). Bij individuele supervisie is een bijeenkomst een uur, bij groepssupervisie wordt er bij elke persoon meer een half uur aan toegevoegd. 

Individuele supervisie kost € 80,00 per sessie. Een groepje van twee supervisanten € 70,00 per persoon per sessie. Een groepje van drie supervisanten € 60,00 per persoon per sessie. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Sinds 2011 geef ik supervisie aan de Post Hbo opleiding Speltherapie, Inholland Academy Amsterdam en in 2017-2018 gaf ik een supervisiereeks bij de Hbo opleiding Pedagogiek, Inholland Amsterdam. Daarnaast geef ik sinds 2016 individuele supervisie aan speltherapeuten. In 2018 rondde ik de opleiding tot supervisor af en behaalde mijn registratie bij de LVSC. 

Vanaf 1993 werk ik als speltherapeut. Vanaf het begin heb ik me ontwikkeld in de uitvoering van mijn vak door het volgen van cursussen en opleidingen, bijwonen van congressen en studiedagen en het lezen van vakliteratuur en tijdschriften. Toch heeft al deze ‘voeding’ pas tot groei, inzichten en effectiever handelen geleid, door erover in gesprek te gaan met anderen en met mezelf. En door inzichten toe te passen in het handelen vanuit de persoon die ik ben. Een uniek leerproces, zoals elk persoon uniek is en leert. 

In mijn werk als supervisor vind ik het boeiend om het leerproces van een ander mee te maken en daarin op zoek te gaan naar de mogelijkheden tot groei en ontwikkeling, passend bij jou. Creatief denken en doen zijn daarbij volgens mij essentiële ingrediënten. Want als je je kunt voorstellen en verbeelden waar je naar toe wilt, vind je gemakkelijker de weg daar naartoe. 

 

Ida Fisser

idaspeltherapie@kpnmail.nl

06 39723945