Zoals u ook uitgebreider in de brochure kunt lezen is speltherapie een hulpvorm die nauw aansluit bij de eigenheid en beleving van uw kind. Er wordt gebruik gemaakt van de 'taal' die het kind het meest eigen is: zijn spel. Dat wat het kind nog niet onder woorden kan brengen, kan het vaak wel in spel tot uitdrukking brengen. Door over situaties, herinneringen en ervaringen te spelen, uit het kind zijn gevoelens en gedachten en vindt het oplossingen of manieren om ergens mee om te gaan. 

Hierdoor krijgt uw kind de kans om zich te uiten op een manier die bij hem of haar past en wordt het geholpen om tot een veranderde, vernieuwde beleving van zichzelf, anderen of zijn situatie te komen. 

Speltherapie is een individuele hulpvorm en vindt plaats in wekelijkse sessies in een speciaal daarvoor ingerichte spelkamer. Gemiddeld duurt een behandeling 15 sessies. U kunt uw kind zelf aanmelden zonder doorverwijzing van een arts of psycholoog. 

In het kennismakingsgesprek is er aandacht voor de zorgen en vragen die u heeft over uw kind en wordt besproken of speltherapie een hulpvorm is die past bij uw kind. 

Daarna wordt gestart met een aantal spelobservaties. In het adviesgesprek met ouders na de observaties wordt alleinformatie naast elkaar gezet en het doel en de werkwijze van de speltherapie met u afgesproken. 

In IDA praktijk voor speltherapie wordt gewerkt vanuit de visie dat samenwerking met de ouders onmisbaar is. Want speltherapie is een (tijdelijk) zijspoor, waardoor uw kind weer kan gaan groeien. Het is belangrijk dat u betrokken wordt bij het therapieproces van uw kind. Maar ook wordt er wordt samen met u gezocht naar manieren om het met gedrag van uw kind om te gaan. Deze ondersteuning van het ouderschap kan op verschillende manieren gegeven worden, afhankelijk van de vragen en zorgen die u heeft over uw kind. Dit kan in aparte oudergesprekken maar soms ook door actieve deelname aan een deel van de speltherapie. Zo groeit niet alleen het kind, maar kunt ook u als ouder met (zelf)vertrouwen de relatie met en opvoeding van uw kind een vernieuwde vorm en inhoud geven.