Ouderbegeleidende gesprekken

IMG_2871.JPG

Met de ouder(s) van wie het kind speltherapie of spelbegeleiding krijgt vinden aparte oudergesprekken plaats. In deze gesprekken worden ouders geïnformeerd over het proces in de speltherapie of spelbegeleiding. Daarnaast is de informatie van de ouders over hoe het kind thuis functioneert belangrijk voor de speltherapeut om het kind goed te begrijpen. Er wordt met de ouders onderzocht of en hoe de ontwikkeling in de speltherapie te vertalen is in de manier van omgaan met het kind thuis. In de gesprekken kan ook aandacht en advies zijn voor andere opvoedingszaken. Ouderbegeleidende gesprekken kunnen ook plaatsvinden met ouders waarvan het kind geen speltherapie heeft. 

Het aantal gesprekken hangt af van het aantal spelsessies en de behoefte van de ouder(s).