_1090287.jpg

De eigenaar van 'IDA praktijk voor speltherapie' is Ida Fisser-Diteweg. In 1990 haalde ze het diploma Speltherapie aan de Hoge School in Utrecht. In de loop van de jaren hierna deed ze diverse post-doctorale cursussen, onder andere op het gebied van psychopathologie, ouderbegeleiding, gezinsgerichte behandeling en Theraplay®.

Haar eerste ervaringen als speltherapeut deed ze op met dove kinderen en kinderen met spraak-taal problemen, 10 jaar op het doveninstituut 'Effatha' (tegenwoordig Kentalis) en 5 jaar op 'de Weerklank' in Leiden. Daarnaast was ze vijf jaar als speltherapeut werkzaam op een LOM school in Leidschendam en werkte met kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. In 2001 maakte ze de stap naar een samenwerkingspraktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Palladium, in Leidschendam. Daar werd de spelkamer vooral bezocht door kinderen met AD(H)D of met een vorm van autisme. In augustus 2009 startte ze met een eigen praktijk in Voorschoten: IDA praktijk voor speltherapie.

'Wat het werken met kinderen zo leuk maakt is de eigenheid van elk kind. Als ouders hun kind aanmelden start er een soort ontdekkingstocht: wie is dit kind, wat maakt dat dit kind doet zoals het doet, waarin zit zijn kracht, waaruit bestaat zijn kwetsbaarheid. Door samen te spelen gunt het kind me een blik in zijn belevingswereld. Het moment dat een kind op deze manier zijn vertrouwen geeft, is elke keer opnieuw weer kostbaar en speciaal. En er ontstaat zo een basis om te zoeken naar datgene wat dit kind kan helpen om weer in balans te komen.'

Ida Fisser-Diteweg