In de dagelijkse praktijk van het werken met kinderen is steeds meer aandacht gekomen voor het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen van kinderen. Gelukkig maar, want als duidelijk wordt waardoor een kind zich niet evenwichtig ontwikkelt, kan er efficiënt zorg en hulp geboden worden om deze ontwikkeling weer zoveel mogelijk in balans te brengen.

IDA praktijk voor speltherapie biedt hulp aan kinderen van 3 tot 13 jaar met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zit een kind niet lekker in zijn vel, dan kan dat gevolgen hebben voor andere gebieden in zijn ontwikkeling. Maar andersom kan ook: een kind dat door bijvoorbeeld leerproblemen emotioneel in de knel komt.

IMG_3807.jpg

Speltherapie is een kindgerichte vorm van psychotherapeutische hulp. Kindgericht omdat wordt gewerkt met de 'taal' die het kind het meest eigen is: het spel. Psychotherapeutisch omdat vanuit de beleving en de persoonlijkheid van het kind een verandering wordt bewerkt. Bijvoorbeeld in het vergroten van zelfvertrouwen, in het uiten en hanteren van emoties of het verstevigen van het zelfbewustzijn. Door speltherapie kunnen kinderen vaak weer beter omgaan met de eisen die aan hen gesteld worden. De speltherapie vindt plaats in wekelijkse sessies in een speciaal daarvoor ingerichte spelkamer. Gemiddeld duurt een behandeling 15 sessies. In aparte contacten met ouders worden zij geïnformeerd over het proces in de speltherapie en geadviseerd over de aanpak van hun kind in het gezin. Soms nemen ouders actief deel aan de spelsessies, bijvoorbeeld als er sprake is van problemen in de ouder-kind relatie. Waar nodig wordt contact opgenomen met school of andere opvoeders van het kind.