SPELTHERAPIE MET OUDER(S) EN KIND 

Gebaseerd op de methodiek van THERAPLAY®.

Deze vorm van therapie wordt ingezet bij problemen in de ouder-kind relatie en is er op gericht om door middel van speelse activiteiten de communicatie en interactie te verbeteren tussen het kind en zijn ouders. Zo wordt het contact tussen hen verstevigd. In de sessies helpt de therapeut het kind en de ouders om op speelse wijze nieuwe omgangsvormen te vinden en zo (weer) een gezonde vertrouwens- en opvoedingsrelatie op te bouwen. De ouders nemen gedurende de therapie steeds actiever deel aan de sessies. 

Gemiddeld 15 tot 20 spelsessies van 3 kwartier.

 

SPELBEGELEIDING MET OUDER(S) EN KIND

Voor kinderen met problemen in de spelontwikkeling. Ouders participeren actief in de spelsessies en worden geholpen om zich de spelbegeleidende vaardigheden eigen te maken. Zo kunnen zij hun kind ook thuis te begeleiden bij hun spel. Deze vorm van spelbegeleiding wordt regelmatig toegepast bij kinderen die eerst individuele spelbegeleiding hebben gekregen.

Gemiddeld 5 spelsessies van 3 kwartier.